Jeugd-BCL 2.0

Aanmelden kan door een mail te sturen naar jeugd@bcl2017.nl

Binnenkort zal op deze pagina een aanmeldformulier te vinden zijn.


Jeug BCL 2.0                Dao mos se biej zeen!        #bcl2017

Dit jaor zeen veer es CV de Berggeite de organiserende vereniging veur ´t BCL carnavalstreffe 2017. Veer wille uch alvas get meer informatie gaeve euver ´t programma van ´t Jeug BCL 2.0.

Worom 2.0?

Veer wille de oetdaging aan gaon om  ein groot aantal kinjer te kinne ontvange. De zo unieke vastelaovestraditie motte veer toch aan ôs jeug doorgaeve! Det wille veer bereike mit eine vernuujde opzèt van ‘t programma. ‘T programma zal in ‘t teike sjtaon van:

VastelaovesCircus

Programma:

‘T programma is nog neet gans rondj maar wat veer zeker weite is det veer ein aafwisselend programma gaon höbbe mit inkele bekinde artiesten, vette workshops en heel väöl meer! Ein spetterend, interactief programma det volop in de sfeer van vastelaovend kump te sjtaon.

Ouch vinje veer ‘t ein oetdaging om de koste veur de verenigingen & de elders zo leeg meugelijk te haaje. Dus gein koste veur de workshops, de garderobe, de wc’s en ranja. Uiteraard och geine entree!

Ontwerp perseunlikke medailles:

Alle kinjer kriege eine perseunlikke medaille es aandinke. Dees medaille zal ontworpe waere aan de handj van eine ontwerpwedstried. Alle kinjer moge ein ontwerp insjture wonao door ein commissie ein winnend ontwerp gekaoze zal waere. Meer informatie hiejeuver kump te sjtaon op ôs website www.bcl2017.nl en sociale media #bcl2017.

Actief benaderen:

Om idderein te kinne bereike zölle veer de jeugvereniginge perseunlijk gaon benaderen om ôs programma onger de aandacht te bringe. In ‘t kommend vastelaovesseizoen 2017 zulle veer ouch actief aan de sjlaag gaon om ôs programma te promote biej diverse vastelaovesactiviteiten in Limburg.

Höb geer zelf nog ideeën, tips of vraoge dan kint geer os bereiken via: jeugd@bcl2017.nl

Geer zeent van herte welkom op 25 november 2017 op ut JeugBCL 2.0. Dao wilse toch zeker biej zeen!

De commissie Jeug BCL 2.0