Insjriefformulier Roerdalen

Via ongersjtaond formulier kin alle jeugd oet de Gemeinte Roerdalen zich opgaeve om nao ’t Jeugd-BCL Treffe te komme.

Biej vraoge kint geer altied maile nao jeugd@bcl2017.nl

Helaas is opgaeve neet meer meugelijk, ’t maximaal aantal aanmeldinge is bereikt.